WEIMARER FILMSOMMER

Program

30 lipca – 28 sierpnia 2021

We współpracy z kinem studyjnym mon ami, biurem spraw dzieci Kinderbüro, kinem plenerowym Lichthaus, Muzeum Republiki Weimarskiej (Haus der Weimarer Republik), Yiddish Summer, festynem sztuki KUNSTFEST WEIMAR i Uniwersytetem Bauhausu w dniach od 30.07.2021 r. do 28.08.2021 r. na terenie Weimaru prezentujemy bogatą ofertę różnorodnych gatunków sztuki filmowej skierowaną do wymagającej publiczności z filmami wyłącznie produkcji/koprodukcji niemieckiej, francuskiej i polskiej w wersjach dźwiękowych w oryginalnych językach narodowych (z wyjątkiem filmów dla dzieci), ewentualnie z podtytułami. w oryginalnych językach narodowych (z wyjątkiem filmów dla dzieci), ewentualnie z podtytułami.

Weimarer Filmsommer

Program

We współpracy z kinem studyjnym mon ami, biurem spraw dzieci Kinderbüro, kinem plenerowym Lichthaus, Muzeum Republiki Weimarskiej (Haus der Weimarer Republik), Yiddish Summer, festynem sztuki KUNSTFEST WEIMAR i Uniwersytetem Bauhausu w dniach od 30.07.2021 r. do 28.08.2021 r. na terenie Weimaru prezentujemy bogatą ofertę różnorodnych gatunków sztuki filmowej skierowaną do wymagającej publiczności z filmami wyłącznie produkcji/koprodukcji niemieckiej, francuskiej i polskiej w wersjach dźwiękowych w oryginalnych językach narodowych (z wyjątkiem filmów dla dzieci), ewentualnie z podtytułami. w oryginalnych językach narodowych (z wyjątkiem filmów dla dzieci), ewentualnie z podtytułami.

PLATZ DER DEMOKRATIE

Open Air Kino

Głównym miejscem wydarzeń Weimarskiego Lata Filmowego jest Plac Demokracji (Platz der Demokratie), gdzie kino plenerowe Lichthaus zaprezentuje w letniej scenerii niezwykle różnorodny repertuar dzieł własnych jak i powstałych we współpracy z weimarskimi twórcami kultury, a niekiedy z udziałem znanych aktorów telewizyjnych i filmowych, rzadko kiedy można zobaczyć w jednym miejscu na raz tak wiele znanych twarzy.

Czytaj dalej

KÜNSTLERGARTEN

Film & rozmowa

W ogrodzie artystów (Künstlergarten) przy Muzeum Republiki Weimarskiej (Haus der Weimarer Republik) w środy zostaną zaprezentowane trzy filmy dokumentalne na tematy historyczne dotyczące każdego z trzech krajów partnerskich. Następnie zostanie zaproponowany odpowiedni dyskurs z reżyserami i partnerem do rozmowy.

We współpracy ze stowarzyszeniem pamięci o Republice Weimarskiej (Weimarer Republik e. V.) i Instytutem Polskim w Berlinie . filia w Lipsku

Czytaj dalej

KÜNSTLERGARTEN

Film & rozmowa

W ogrodzie artystów (Künstlergarten) przy Muzeum Republiki Weimarskiej (Haus der Weimarer Republik) w środy zostaną zaprezentowane trzy filmy dokumentalne na tematy historyczne dotyczące każdego z trzech krajów partnerskich. Następnie zostanie zaproponowany odpowiedni dyskurs z reżyserami i partnerem do rozmowy.

We współpracy ze stowarzyszeniem pamięci o Republice Weimarskiej (Weimarer Republik e. V.) i Instytutem Polskim w Berlinie . filia w Lipsku

Czytaj dalej

MON AMI

Festiwal filmów dla dzieci

W weekendy po południu w kinie plenerowym mon ami odbędzie się Festiwal Filmów dla Dzieci KinderFilmFest ze współczesnymi produkcjami filmowymi z trzech krajów partnerskich Niemiec, Polski i Francji, przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży. Filmy zostały wybrane przy udziale jury złożonego z dzieci przy wsparciu fundacji Złoty Wróbelek (Stiftung Goldener Spatz) oraz Biura do spraw Dzieci przy Urzędzie Miasta Weimaru.

Czytaj dalej

Program