Trójkąt Weimarski

30 lat Trójkąta Weimarskiego

Minęło 30 lat od chwili, gdy Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas i Krzysztof Skubiszewski postanowili w historycznym ratuszu weimarskim, że trzy sąsiadujące z sobą kraje: Niemcy, Francja i Polska będą pracować nad ideą współtworzenia zjednoczonej Europy. W 1991 roku, na fali radości ze zjednoczenia Niemiec, chciano również u nas tę demokratyczną ideę nieść dalej, zwłaszcza do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wszędzie tam, gdzie społeczeństwa obywatelskie wykażą taką wolę. Założeniem było, że Trójkąt Weimarski w jego zróżnicowanych obszarach działania na płaszczyźnie europejskiej, narodowej i samorządów regionalnych może być wypełniany życiem tylko wtedy, gdy wszystkie te trzy obszary będą rozumiane jako nierozerwalna symbioza wartości.

Organizując tegoroczne lato filmowe miasta Weimar, Blois i Zamość składają hołd wysiłkom trzech ówczesnych ministrów spraw zagranicznych, przywołują w naszej świadomości ideę Europy zjednoczonej wokół wspólnych wartości europejskich i napełniają życiem ideę przyjaznych więzi między krajami – oby powstało z niej jak najwięcej nowych impulsów!

Byli ministrowie spraw zagranicznych Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher i Krzysztof Skubiszewski (od lewej) w Urzędzie Miasta Weimaru. (Thüringer Allgemeine / Zdjęcie: Sascha Fromm, 1991)

Minęło 30 lat od chwili, gdy Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas i Krzysztof Skubiszewski postanowili w historycznym ratuszu weimarskim, że trzy sąsiadujące z sobą kraje: Niemcy, Francja i Polska będą pracować nad ideą współtworzenia zjednoczonej Europy. W 1991 roku, na fali radości ze zjednoczenia Niemiec, chciano również u nas tę demokratyczną ideę nieść dalej, zwłaszcza do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wszędzie tam, gdzie społeczeństwa obywatelskie wykażą taką wolę. Założeniem było, że Trójkąt Weimarski w jego zróżnicowanych obszarach działania na płaszczyźnie europejskiej, narodowej i samorządów regionalnych może być wypełniany życiem tylko wtedy, gdy wszystkie te trzy obszary będą rozumiane jako nierozerwalna symbioza wartości.

Organizując tegoroczne lato filmowe miasta Weimar, Blois i Zamość składają hołd wysiłkom trzech ówczesnych ministrów spraw zagranicznych, przywołują w naszej świadomości ideę Europy zjednoczonej wokół wspólnych wartości europejskich i napełniają życiem ideę przyjaznych więzi między krajami – oby powstało z niej jak najwięcej nowych impulsów!

Zdjęcie: Byli ministrowie spraw zagranicznych Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher i Krzysztof Skubiszewski (od lewej) w Urzędzie Miasta Weimaru. (Thüringer Allgemeine / Zdjęcie: Sascha Fromm, 1991)

„Zwłaszcza w dzisiejszych czasach przeprowadzenie wspólnego projektu europejskiego z udziałem trzech krajów połączonych ideą Trójkąta Weimarskiego jest niezwykle ważne z punku widzenia naszych obywteli! Jako nadburmistrz miasta Weimaru bardzo się osobiście cieszę, że mogę go realizować tutaj w Weimarze, razem z moimi odpowiednikami z miast partnerskich Weimaru, Andrzejem Wnukiem i Markiem Gricourtem. W ten sposób wysyłamy wyraźny sygnał polityczny określający nasze wspólne wartości humanizmu i wzajemne poczucie solidarności, z jasnym wskazaniem na wspólną przyszłość w warunkach pokoju.”

PETER KLEINE
NADBURMISTRZ MIASTA WEIMARU

„Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym projekcie. Dzięki organizacji Lata Filmowego możliwa jest wymiana doświadczeń dla państw Trójkąta Weimarskiego oraz integracja społeczeństw trzech krajów. Uważam, że Weimarskie Lato Filmowe z okazji jubileuszu 30-lecia utworzenia Trójkąta Weimarskiego to świetna inicjatywa. Poprzez obrazy można przekazać bardzo dużo treści. ”

ANDRZEJ WNUK
PREZYDENT MIASTA ZAMOść

„Cieszę się, że miasto Weimar i jego nadburmistrz pan Peter Kleine włączają miasto Blois w to nadzwyczajne wydarzenie, które po raz kolejny umacnia naszą przyjaźń i współpracę. Trójstronny projekt filmowy jest doskonałą inicjatywą obywatelską, ponieważ partnerstwo, które ma zasadnicze znaczenie dla budowy Europy pokoju, ma służyć przede wszystkim jednoczeniu i zbliżaniu do siebie ludzi, a nie tylko instytucji. Braterstwo, solidarność i przyjaźń to kluczowe słowa obchodów jubileuszu 30. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego, któremu życzę długich lat życia.”

MARC GRICOURT
BURMISTRZ MIASTA BLOIS

Trójkąt Weimarski

Uczestnictwo miast partnerskich Weimaru z Polski i Francji w Lecie Filmowym

Gdy wiosną 2020 roku w mieście Weimar zrodził się pomysł zorganizowania Lata Filmowego, wieści o tym natychmiast rozesłano w kierunku Bloisi Zamościa. Odzew był jednoznaczny – mianowicie w pełni pozytywny! Szybko omówiono wstępne założenia, uzgodniono szczegóły konkretnych działań. Na efekty nie trzeba było długo czekać: Blois i Zamość zadeklarowały że przejmą rolę wspólnego kuratora weekendu inauguracji festiwalu. I wystawią na nim silną reprezentację! Przywiozą w swoich ekwipażach filmy krótkometrażowe, któymi chcieliby wzbudzić wstępne wrażenia o swoich narodach. Płoniemy z ciekawości…

Weimar od 26 lat związany jest z Blois, a od 9 lat z Zamościem umowami o partnerstwie miast. W oczywisty sposób te dwie przyjaźnie są wypełniane życiem indywidualnie w różny sposób – obie jednak stanowią dla miasta Weimaru różnorodne wzbogacenie! W tym roku pojawiła się niepowtarzalna okazja do stworzenia po raz pierwszy „trójkątnego projektu” i wyjścia z ram dotychczasowych, głównie dwuchstronnych struktur realizacji projektów, a tym samym szerszego i dalekowzrocznego spojrzenia na możliwości dalszej współpracy. Niech impulsy będą z nami …

Miasteczko bliźniacze w Polsce

Zamość

Zamość jest miastem wyjątkowo przyjaznym turystom. Najciekawsze zabytki zlokalizowane są w obrębie murów twierdzy, dzięki czemu wszędzie jest blisko. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową dostosowaną do oczekiwań różnych grup turystów.

Oferuje moc atrakcji: oprócz zabytków Starego Miasta jest tu interesujące ZOO, piękny park, nowoczesne kino, najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna, galerie, liczne restauracje i kafejki w staromiejskich piwnicach, a latem również w ogródkach. Oprócz tego w sezonie letnim Rynek Wielki przemienia się w salon artystyczny, gdzie odbywają się spektakle teatralne i koncerty.

Zamość jest też doskonałą bazą wypadową na Roztocze – piękną zieloną krainę, a tylko 130 km dzieli go od Lwowa, tak bliskiego sercom wszystkich Polaków.

Stronie internetowej

Miasteczko bliźniacze we Francji

Blois

Blois jest francuską gminą liczącą około 50.000 mieszkańców, położoną w Regionie Centralnym-Dolina Loary. Samo miasto Blois położone jest na obu brzegach Loary, ostatniej dzikiej rzeki Europy. Ponad 2000 letnią historię miasta dokumentuje jego niezwykle bogate dziedzictwo: zabytki architektury, budowle o konstrukcji szkieletowej, renesansowe rezydencje królewskie (XVI w.), XVIII-wieczny pałac biskupi, cały XIX-wieczny układ urbanistyczny miasta, ale także dziedzictwo przemysłowe (reprezentowane przez dawną fabrykę czekolady Poulain) jak również piśmiennictwo dorzecza rzeki Loary, której Dolina została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Miasto przez około sto lat (XVI w.) było rezydencją królewską. Zamek Królewski w Blois, od 1845 r. chroniony jako zabytek architektury, to przykład rozwoju architektury francuskiej od średniowiecza do czasów współczesnych; stanowi on wspaniałą panoramę sztuki i historii zamków nad Loarą. Jego cztery skrzydła otaczające dziedziniec tworzą unikalny przykład ewolucji architektury francuskiej od XIII do XVII wieku. Poprzez swoją różnorodność stylów budowla przypomiona losy 7 królów i 10 królowych Francji. Dzięki zamkowi obronnemu, katedrze i dwóm imponującym kościołom miasto Blois od 1986 roku nosi zaszczytną nazwę „Miasta Sztuki i Historii”. Atrakcyjność niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i architektonicznego miasta dopełniają obiekty kulturalne i turystyczne najwyższej klasy.

Stronie internetowej

Gdy wiosną 2020 roku w mieście Weimar zrodził się pomysł zorganizowania Lata Filmowego, wieści o tym natychmiast rozesłano w kierunku Bloisi Zamościa. Odzew był jednoznaczny – mianowicie w pełni pozytywny! Szybko omówiono wstępne założenia, uzgodniono szczegóły konkretnych działań. Na efekty nie trzeba było długo czekać: Blois i Zamość zadeklarowały że przejmą rolę wspólnego kuratora weekendu inauguracji festiwalu. I wystawią na nim silną reprezentację! Przywiozą w swoich ekwipażach filmy krótkometrażowe, któymi chcieliby wzbudzić wstępne wrażenia o swoich narodach. Płoniemy z ciekawości…

Weimar od 26 lat związany jest z Blois, a od 9 lat z Zamościem umowami o partnerstwie miast. W oczywisty sposób te dwie przyjaźnie są wypełniane życiem indywidualnie w różny sposób – obie jednak stanowią dla miasta Weimaru różnorodne wzbogacenie! W tym roku pojawiła się niepowtarzalna okazja do stworzenia po raz pierwszy „trójkątnego projektu” i wyjścia z ram dotychczasowych, głównie dwuchstronnych struktur realizacji projektów, a tym samym szerszego i dalekowzrocznego spojrzenia na możliwości dalszej współpracy. Niech impulsy będą z nami …

Miasteczko bliźniacze w Polsce

Zamość

Zamość jest miastem wyjątkowo przyjaznym turystom. Najciekawsze zabytki zlokalizowane są w obrębie murów twierdzy, dzięki czemu wszędzie jest blisko. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową dostosowaną do oczekiwań różnych grup turystów.

Oferuje moc atrakcji: oprócz zabytków Starego Miasta jest tu interesujące ZOO, piękny park, nowoczesne kino, najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna, galerie, liczne restauracje i kafejki w staromiejskich piwnicach, a latem również w ogródkach. Oprócz tego w sezonie letnim Rynek Wielki przemienia się w salon artystyczny, gdzie odbywają się spektakle teatralne i koncerty.

Zamość jest też doskonałą bazą wypadową na Roztocze – piękną zieloną krainę, a tylko 130 km dzieli go od Lwowa, tak bliskiego sercom wszystkich Polaków.

Miasteczko bliźniacze we Francji

Blois

Blois jest francuską gminą liczącą około 50.000 mieszkańców, położoną w Regionie Centralnym-Dolina Loary. Samo miasto Blois położone jest na obu brzegach Loary, ostatniej dzikiej rzeki Europy. Ponad 2000 letnią historię miasta dokumentuje jego niezwykle bogate dziedzictwo: zabytki architektury, budowle o konstrukcji szkieletowej, renesansowe rezydencje królewskie (XVI w.), XVIII-wieczny pałac biskupi, cały XIX-wieczny układ urbanistyczny miasta, ale także dziedzictwo przemysłowe (reprezentowane przez dawną fabrykę czekolady Poulain) jak również piśmiennictwo dorzecza rzeki Loary, której Dolina została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Miasto przez około sto lat (XVI w.) było rezydencją królewską. Zamek Królewski w Blois, od 1845 r. chroniony jako zabytek architektury, to przykład rozwoju architektury francuskiej od średniowiecza do czasów współczesnych; stanowi on wspaniałą panoramę sztuki i historii zamków nad Loarą. Jego cztery skrzydła otaczające dziedziniec tworzą unikalny przykład ewolucji architektury francuskiej od XIII do XVII wieku. Poprzez swoją różnorodność stylów budowla przypomiona losy 7 królów i 10 królowych Francji. Dzięki zamkowi obronnemu, katedrze i dwóm imponującym kościołom miasto Blois od 1986 roku nosi zaszczytną nazwę „Miasta Sztuki i Historii”. Atrakcyjność niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i architektonicznego miasta dopełniają obiekty kulturalne i turystyczne najwyższej klasy.

FRANCJA – NIEMCY – POLSKA

Dalsze wydarzenia w kontekście 30 lat Trójkąta Weimarskiego

Weimarer Dreieck e.V. z wystawą i Kancelaria Państwowa Turyngii z ceremonią upamiętniają 30. rocznicę powstania Trójkąta Weimarskiego.

FRANCJA – NIEMCY – POLSKA

Partnerstwa miast w Trójkącie Weimarskim w całych Niemczech

117 miast i gmin w Niemczech utrzymuje, oprócz dalszych partnerstw regionalnych, częściowo przez dziesięciolecia równoległe partnerstwa z miastami i gminami we Francji i Polsce – czy to w ramach „Trójkąta Weimarskiego”, czy też nie. Decydujące jest nie opakowanie, ale wiele osobistych kontaktów, przyjacielskich rozmów, nowatorskich projektów i wreszcie chęć otwarcia się na kulturę, która jest także europejska, ale wciąż inna. Trwanie w dialogu jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach.

Kraj związkowy Miasto Miasteczko bliźniacze we Francji Miasteczko bliźniacze w Polsce
Dolna Saksonia Adendorf Kanton Saint-Romain-de-Colbosc Wągrowiec
Bad Fallingbostel Périers Miastko
Bad Harzburg Port Louis Szklarska Poręba
Barsinghausen Mont-Saint-Aignan Brzeg Dolny
Bomlitz Blainville-sur-Orne Kępice
Buchholz in der Nordheide Kanteleu Wołów
Celle Meudon Kwidzyn
Cuxhaven Vannes Piła
Dahlenburg Le Molay-Littry Damasławek
Delmenhorst Allonnes Lublin
Diepholz Thourars Starogard Gdański
Duderstadt Combs-la-Ville Kartuzy
Einbeck Thiais Paczków
Ganderkesee Château-du-Loire Pułtusk
Garbsen Hérouville-Saint-Claire Września
Göttingen Pau Toruń
Goslar Arachon Brzeg
Hambühren Tourville-sur-Odon
Verson
Buk
Hameln Saint-Maur-des-Fossés Kalwaria Zebrzydowska
Hann. Münden Suresnes Chełmno
Hannover Perpignan
Rouen
Posen
Haren Andresy Międzyrzecz
Hasbergen Tomblaine Comprachtschütz
Hemmingen Yvetot Muroana Goślina
Hude Arnage Nowe Miasto Lubawskie
Laatzen Le Grand-Quevilly Gubin
Lehrte Vanves Trzcianka
Lingen Elbeuf Bielawa
Nordhorn Montivilliers Malbork
Osterode am Harz Armentières Ostróda
Rhede La Ferté-Saint-Aubin Lidzbark Warmiński
Ronnenberg Duclair Swarzędz
Scharnebeck Bacqueville-en-Caux Mieścisko
Seelze Grand-Couronne Mosina
Soltau Laon Myślibórz
Zielona Góra (Städtefreundschaft)
Springe Niort Milicz
Stuhr Écommoy Ostrzeszów
Syke La Charte-sur-le-Loir Wąbrzeźno
Tostedt Morlaàs Lubaczów
Uchte Sourdeval Ząbkowice Śląskie
Verden (Aller) Saumur Zielona Góra
Górowo Iławeckie
Powiat Bartoszycki
Szlezwik-Holsztyn Ahrensbök Saint-Savinien Grzmiąca
Bad Oldesloe Olivet Kołobrzeg
Bad Schwartau Villemoisson-sur-Orge Czaplinek
Elmshorn Tarascon Stargard
Henstedt-Ulzburg Maurepas Wierzchowo
Itzehoe La Couronne Pasłęk
Kiel Brest Gdynia
Lauenburg/Elbe Manom Lębork
Niebüll Gien Płoty
Ratzeburg Châtillon-sur-Seine Sopot
Reinfeld Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Kaliska
Rendsburg Vierzon Powiat Raciborski
Stockelsdorf Le Portel Okonek
Hesja Altenstadt Beauchamp Kazmierza Wielka
Bad Sooden-Allendorf Landivisian Krynica-Zdrój
Bensheim Beaune Kłodzko
Darmstadt Troyes Płock
Flörsheim am Main Pérols Pyskowice
Frankfurt aM Lyon
Deuil-la-Barre
Krakau
Gladenbach Monteux Niemcza
Lampertheim Ermont Świdnica
Liederbach am Taunus Villebon-sur-Yvette Pietrowice Wielkie
Lindenfels Moëlan-sur-Mer Pawłowiczki
Reinheim Cestas Sanok
Spangenberg Saint-Pierre-d’Oléron Pleszew
Bawaria Amberg Périgueux Bystrzyca Kłodzka
Nürnberg Nizza Krakau
Oberasbach Couzeix Oława
Stein Guéret Puck
Saksonia-Anhalt Bad Dürrenberg Caudebec-lès-Elbeuf Ciechocinek
Badenia-Wirtembergia Bad Wurzach Luxeuil-les-Bains Poppelau
Denzlingen Saint-Cyr-sur-Mer Konstancin-Jeziorna
Esslingen Vienne Piotrków
Herbholzheim Sisteron Morawica (Städtefreundschaft)
Schwäbisch-Hall Épinal Zamość
Stuttgart Strasbourg Łódź
Sulzfeld Avize Nowosolna
Saksonia Bautzen Dreux Jelenia Góra
Chemnitz Arras
Mulhouse
Łódź
Dresden Strasbourg Breslau
Gostyń (Städtefreundschaft)
Görlitz Amiens Zgorzelec
Leipzig Lyon Krakau
Niesky Albert Jawor
Nadrenia-Palatynat Bellheim Le Perray-en-Yvelines Koźmin Wielkopolski
Mutterstadt Oignies Praszka
Berlin Berlin Paris Warschau
Brandenburgia Bernau bei Berlin Champigny-sur-Marne Skwierzyna
Frankfurt (Oder) Nîmes Słubice
Senftenberg Saint-Michel-sur-Orge Nowa Sól
Teltow Gonfreville-l’Orcher Źagań
Nadrenia Północna-Westfalia Bottrop Tourcoing Gliwice
Dorsten Dormans
Ernée
Rybnik
Düsseldorf Toulouse (Städtefreundschaft) Warschau
Essen Grenoble Zabrze
Gütersloh Châteauroux Grudziądz
Horn-Bad Meinberg Villedieu-les-Poêles Kudowa Zdrój
Hürth Argelès-sur-Mer Skawina
Kamp-Lintfort Cambrai Źory
Köln Hazebrouck
Lille
Kattowitz
Langenfeld Senlis Gostynin
Mülheim an der Ruhr Tours Opole
Münster Orléans Lublin
Nottuln Saint-Amand-Montrond Chodzieź
Paderborn Le Mans Przemyśl
Recklinghausen Douai Bytom
Vlotho Aubigny-sur-Nère Lubsko
Bremen Bremerhaven Cherbourg-en-Cotentin Stettin
Meklemburgia-Pomorze Przednie Gadebusch Saint-Germain-du-Puy Czarnków
Grimmen Châteaulin Czaplinek
Kamień Pomorski
Kröpelin Arnage Włoszakowice
Neubrandenburg Nevers
Villejuif
Koszalin
Penkun Fors Lubień
Widuchowa
Usedom Maurepas Wolin
Turyngia Gotha Romilly-sur-Seine Kielce
Saalfeld Stains Zalewo
Weimar Blois Zamość

FRANCJA – NIEMCY – POLSKA

Partnerstwa miast w Trójkącie Weimarskim w całych Niemczech

117 miast i gmin w Niemczech utrzymuje, oprócz dalszych partnerstw regionalnych, częściowo przez dziesięciolecia równoległe partnerstwa z miastami i gminami we Francji i Polsce – czy to w ramach „Trójkąta Weimarskiego”, czy też nie. Decydujące jest nie opakowanie, ale wiele osobistych kontaktów, przyjacielskich rozmów, nowatorskich projektów i wreszcie chęć otwarcia się na kulturę, która jest także europejska, ale wciąż inna. Trwanie w dialogu jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach.

Filmsommer Weimar 2021

Program

Program